• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Освіта для дітей з ООП

ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».

Тобто це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, – і це є альтернативою інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному навчанню.

Але питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення доступного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей для всіх категорій дітей в Україні.

Жоден з них не має відчувати себе іншим – і це головне завдання інклюзії.

Наразі законодавчо схвалено вживання терміну «діти з особливими освітніми потребами». Його використовують щодо дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращення здоров’я, розвитку, навчання, загальної якості життя та соціалізації, тобто включення в громади своїх однолітків та інших дітей.

До цієї категорії належать і діти з постійною або тимчасовою інвалідністю.

Інклюзивне навчання має покращити навчальне середовище, забезпечити потреби всіх учнів з повагою до їхніх здібностей та можливостей.

Учителям та учням відкривається все розмаїття способів навчання, а його методи мають бути особистісно орієнтованими – з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливим потребами.

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

- Усуваються бар’єри в системі освіти та системі підтримки дітей з особливими потребами.

-Батьки залучені до процесу навчання.

-Діти з особливими освітніми потребами отримують можливість для нормальної соціалізації, розвитку своїх сильних сторін і талантів та подальшої інтеграції в суспільство, вступ до професійних та вищих навчальних закладів.

-У дітей з особливими освітніми потребами формуються соціальні компетенції для налагодження дружніх стосунків з ровесниками у школі та поза її межами; моделюються належні способи взаємодії з колективом.

- Створюється атмосфера спокійного прийняття відмінностей інших людей.

Нормативна база:

Закон України "Про освіту"

Закону України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

"Конвенція про права інвалідів"

"Про реабілітацію інвалідів в Україні"

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу "

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання"

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ:

Постанова "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Наказ МОН "Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання"

Наказ МОН "Про затвердження Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію"

Більш детально: інклюзивна освіта

Кiлькiсть переглядiв: 623

Коментарi