• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

/Files/images/17022016_semnar_molodih_spetsalstv/методична нарада.JPG/Files/images/23112016_semn_psihol/DSCN5202.JPG/Files/images/semnar_schitelv_hm/Фото-0245.jpg/Files/photogallery/767/20180219_140725.jpg/Files/images/280417_konfer/SAM_7279.JPG

Тренінг "Ми готові до змін"/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_091626.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_104027.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_112344.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_114129.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_115603.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_115645.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_114738.jpg/Files/images/001_trenng_vchit/IMG_20190110_120607.jpg

У 2019-2020 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Державного стандарту освіти.

У 2019-2020 н. р. освітня діяльність педагогічного колективу школи здійснювалася відповідно до обраної навчальної стратегії, спрямованої на особистісно зорієнтоване та диференційоване навчання із впровадженням інноваційних технологій , з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів.

Крім того, майже всі учителі успішно освоїли деякі технології дистанційного навчання.

Методична служба в школі являє собою цілісну систему дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів, класів.

Педагогічний колектив школи продовжував роботу над реалізацією науково-методичної проблеми школи «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу як основний чинник розвитку ключових компетентностей учнів». Протягом навчального року тривав активний пошук нових форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загально-методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах.

Пріоритетними напрямками в методичній роботі було визначено:

— забезпечення педагогів професійною інформацією;

— підтримка інноваційної діяльності вчителів;

— організація підвищення педагогічної кваліфікації вчителів;

— вивчення, узагальнення й поширення досвіду вчителів на районному рівні

— моніторинг якості навчання;

— сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;

- підготовка до створення нового освітнього простору ;

- робота педколективу в умовах НУШ

Адміністрація школи на належному рівні вирішила проблему забезпечення працівників загально-педагогічною та фаховою інформацією. У розпорядженні педагогічних працівників — вільний доступ до мережі Інтернет у кабінеті інформатики та методичному кабінеті.

Протягом 2019-2020 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Так, у Богданівському НВК працювали 4 МО:

- МО вчителів природничо-математичного циклу(керівник - Ревенко Л.О.), яке працювало над проблемою «Формування в учнів розумових компетенцій в умовах впровадження інноваційних технологій»

- МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу(керівник – Нікітіна о.В.), яке працювало над проблемою «Роль інноваційних технологій в особистісному розвитку учнів»

- МО вчителів початкових класів та вихователя ДНЗ (керівник Махлаєва Т.В.), яке працювало над проблемою «Формування в учнів позитивної мотивації до навчання»

-- МО класних керівників (керівник Клюшникова Л.О.), яке працювало над проблемою «Майстерність класного керівника в національно-патріотичному вихованні учнів»

Робота методичних об’єднань була спрямована на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи. Кожне з ШМО провело по 4засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої районної конференції, рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2019-2020 н. р., зміни у навчальних програмах, особливості організації освітнього процесу у початковій школі, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними документами, передовим педагогічним досвідом.

Оскільки 2019-2020 н.р у школі відсутній 11 клас, підготовку до ДПА/ЗНО 2020 було направлено на учнів 10 класу - вчителі велику увагу приділяли використанню типових завдань ЗНО в роботі з десятикласниками.

Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність кафедри, визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з підготовки до ЗНО, з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника , підготовка педкадрів до роботи в НУШ.

Після аналізу результатів внутрішньошкільного контролю, проведених методичних нарад, моніторингу навчальних досягнень учнів результати реалізації методичної проблеми були позитивними. В навчально-виховному процесі в повній мірі використовувалися інноваційні технології як під час занять, так і в позаурочний час. Учителі широко застосовували різноманітні методи та прийоми диференційованого навчання.

Система внутрішньошкільної науково-методичної роботи у 2019-2020 н.р. реалізовувалася через колективні (масові і групові) та індивідуальні форми.

В індивідуальній роботі домінували співбесіди з педагогами з питань організації науково-методичної роботи, моніторинг за результатами навчально-методичної діяльності педагогів, алгоритмів для організації діяльності учнів , консультації щодо публікації у фахових виданнях.

Планомірній роботі над науково-методичною проблемою школи підпорядковано масові форми науково-методичної роботи: засідання педагогічної ради, науково-методичні семінари.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики;

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості вчителя;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо.

- освоєння технологій дистанційного навчання в умовах карантину

З метою активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання неперервної післядипломної освіти, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання у 2019-2020 н. р. проведено планову атестацію вчителя трудового навчання Четвертак Д.Ю. Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності вчительки та результатів її діяльності. Питання атестації відображені в роботі педагогічної ради, методичної ради, нарад при директорові.

Загалом атестаційний процес сприяв підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, зростанню якісного складу педагогічного колективу. Усього за результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Четвертак Д.Ю.

Особлива увага приділялась вивченню передового педагогічного досвіду. У 2019-20 н.р. розпочалася робота над вивченням ППД вчителя початкових класів Сало О.М., продовжено вивчення ППД вчителя біології Овсієнко О.М.

Окрім того, протягом навчального року вчителі Богданівського НВК брали участь у різноманітних методичних заходах району та області :майстер-класах, методичних нарадах, семінарах-практикумах тощо. Варто зазначити, що на базі Богданівського НВК успішно пройшов семінар вчителів географії. На жаль, карантин завадив провести цілу низку методичних заходів у Богданівському НВК. Проте завдяки інформаційним технологіям вчителі мали змогу співпрацювати онлайн.

За результатами ВШК можна сказати, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, моніторинги якості знань з базових дисциплін. Результати обговорювалися на педрадах, оформлені накази.

Діяльність вчителів спрямована не тільки на підвищення фахової майстерності, а також на сприяння засвоєння учнями необхідного програмового матеріалу та роботу з обдарованою молоддю.

Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах проведення предметних тижнів згідно планів.

Аналіз стану методичної , навчально-виховної роботи за минулий рік дають підстави вважати, що науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив, відповідно до плану реалізується.

Кiлькiсть переглядiв: 1119

Коментарi

  • respect

    2016-11-08 20:42:34

    all the best...